Inschrijven tennislessen senioren

Training voorjaar 2023

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor de tennislessen voor dit voorjaar. De lessen starten vanaf 3 april aanstaande

Bij het indelen van de groepen zullen wij voorrang geven aan mensen die lid zijn van Thor de Bataaf. Daarnaast geven wij ook voorrang aan mensen die ook op dit moment lessen volgen. In de week voorafgaand aan de start van het seizoen zullen wij contact met je opnemen om je te laten weten in welke groep je bent ingedeeld.

Let op: De lessen vinden (grotendeels) binnen (in de hal) plaats.

Door het invullen van het formulier ga je akkoord met de voorwaarden die van toepassing zijn op de tennislessen van Thor de Bataaf. De inschrijving is pas aangekomen als je een automatische mail hebt terug gekregen. Is dit niet het geval dan hebben wij de inschrijving niet ontvangen.

Mocht je andere vragen hebben over de trainingen dan kun je een mail sturen naar tennislesbijthordebataaf@gmail.com of direct contact opnemen met de Robbin Doorschodt of Shirley Meijer

English

Tennis lessons spring 2023

By filling out below form you can register for the tennis lessons for this spring. Classes will start from April 3rd onwards

We will give priority to people who are members of Thor de Bataaf. In addition, we also give priority to people who are already taking lessons at the moment. We will contact you in the week prior to the start of the season to let you know in which group you have been placed.

Please note: The lessons (predominantlly) take place indoors (in the hall).

By completing the form you agree to the terms and conditions that apply to the tennis lessons of Thor de Bataaf. The registration is completed when you have received an automatic email back. If this is not the case, we have not received the registration yet.

If you have any other questions about the training, you can send an email to tennislesbijthordebataaf@gmail.com  or contact Robbin Doorschodt or Shirley Meijer directly.

Tennislessen - senioren voorjaar 2023

    * Kijk voor uitleg van de niveau's bij onze voorwaarden / For detailed explanation of the levels please click on the terms.
    Beschikbaarheid van lessen buiten is beperkt/ Limited availabilty outside.
  • Hieronder vind je de tijden en dagen dat er tennisles wordt gegeven. Door middel van een vinkje geef je aan op welke tijden jij tennisles wilt volgen. In het vak hierboven heb je ook nog de mogelijkheid om een opmerking te typen, bijvoorbeeld over je voorkeur. LET OP: hoe meer opties je aanvinkt, hoe makkelijker je geplaatst kan worden! // Below you will find the times and days that tennis lessons are given. By means of a check mark you indicate at what times you want to take tennis lessons. In the box above you also have the option to type a comment, for example about your preference. PLEASE NOTE: the more options you tick, the easier you can be placed!
    * Vink de tijden aan waarop je beschikbaar bent voor tennislessen, of geef aan dat je deze hele dag verhinderd bent / Check the times at which you are available for tennis lessons, or indicate that you are unable to attend this entire day.