Inschrijven tennislessen jeugd

Training voorjaar 2023

Via onderstaand formulier kan je je inschrijven voor de tennislessen voor het voorjaar van 2023. De lessen starten vanaf 13 maart  as.

Bij het indelen van de lessen, zullen we zoveel mogelijk rekening houden met je voorkeuren. In de week voorafgaand aan de start van de lessen zullen we je per mail op de hoogte brengen waar je bent ingedeeld.

Mocht je andere vragen hebben over de trainingen dan kun je een mail sturen naar tta@thordebataaf.nl of direct contact opnemen met de hoofdtrainer Cock Snoei

Door je in te schrijven verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden voor tennislessen op Thor de Bataaf.

English

Tennis lessons spring 2023

By filling out below form you can register for tennis lessons for this spring season. Lessons will start in the week of 13th of March

We will do our best to take all your preferences into account. In the week prior to the start of the classes, we will inform you by email in which group you have been placed.

In  case you have other questions regarding the lessons, you can send an email to tta@thordebataaf.nl or contact our head coach Cock Snoei (06-22033352)

By registering for the lessons you agree to our terms for tennis lessons.

Tennislessen - jeugd voorjaar 2023

  • LET OP: Indien je al een faktuur hebt ontvangen voor de jaarcontributie 2022 inclusief zomertrainingen en je kiest voor het volgen van extra training (bv. pakket A) dan zal het resterende bedrag apart aan je worden gefaktureerd. // Please note: if you have already received an invoice for the membership for Thor for the season 2022 (including 1 lesson), and you elect to follow extra lessons (for example package A, then the resulting costs for the lessons will be invoiced separately
    Het aantal lesweken voor tennistraining is 15 weken. Voor tenniskids en privetraining is het niet verplicht om lid te zijn van Thor de Bataaf / The number of lessons is 15 weeks. For tenniskids and private lessons it is not needed to be a member of Thor
  • Hieronder vind je de tijden en dagen dat er tennisles wordt gegeven. Door middel van een vinkje geef je aan op welke tijden jij tennisles wilt volgen. In het vak hierboven heb je ook nog de mogelijkheid om een opmerking te typen, bijvoorbeeld over je voorkeur. LET OP: hoe meer opties je aanvinkt, hoe makkelijker je geplaatst kan worden! Below you will find the times and days that tennis lessons are given. By means of a check mark you indicate at which times you want to take tennis lessons. In the box above you also have the option to type a comment, for example about your preference. ATTENTION: the more options you check, the easier it is to be placed!
    Vink de tijden aan waarop je beschikbaar bent voor tennislessen op maandagen, of geef aan dat je deze hele dag verhinderd bent / Mark the times you are available on Monday or indicate you are not available at all